حضور طراحان ایرانی در هفته مد پاریس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حضور طراحان ایرانی در هفته مد پاریس

هفتهٔ مد لباس‌های سطح بالا در پاریس امروز به پایان میرسد. "اوت کوتور" یا همون دوخت سطح بالا عنوانی است برای لباسهای لوکس که بیشترعرصه هنرنمایی طراحان لباس است تا تولید پوشاک روزمره. در این صنعت نامهای غربی مثل شَنل، دیور و سن لوران بیشتر شنیده می‌شود اما طراحان لباس ایرانی هم کم نیستند. عاصفه برات با یکی از آنها در پاریس دیدار کرده است.

موضوعات مرتبط