سالروز تولد سیمین، غزل سرایی که بانوی شعر معاصر شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سالروز تولد سیمین، غزل سرایی که بانوی شعر معاصر شد

سیمین بهبهانی، زنی که سروده‌هایش متفاوت بود. از دغدغه و درد مردم در شعرهایش بود تا عاشقی در غزل‌هایش . اگر زنده بود امروز نود ساله می‌شد. سیمین بهبهانی تنها با سروده‌هایش شناحته نمی‌شود او صدایی بلند و رسا برای احقاق حق زن بودنش بود.

موضوعات مرتبط