ششمین دوره جشن تیرگان؛ گسترش فرهنگ ایرانی از تهران تا تورنتو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ششمین دوره جشن تیرگان؛ گسترش فرهنگ ایرانی از تهران تا تورنتو

نخست وزیر کانادا در پیامی ویدیویی برگزاری جشنواره تیرگان را به ایرانیان تبریک گفت و مقام های محلی از جمله شهردار تورنتو هم در این جشنواره شرکت کردند. بهمن کلباسی از آنچه در دو روز نخست این گردهمایی هنری گذشته، گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط