ترک‌های پوست بدنتان را دست بدارید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'ترک‌های پوست بدنتان را دوست داشته باشید'

سینتا تورت کارترو، هنرمند اسپانیایی از استعداد خود استفاده می‌کند تا زنان را تشویق کند پوستشان را که بر اثر زایمان یا زیاد و کم شدن وزن ترک خورده دوست داشته باشند.

موضوعات مرتبط