اعتراض فعالان موسیقی ایران به وزارت ارشاد؛ ضرر مالی لغو کنسرتها جبران شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض فعالان موسیقی ایران به وزارت ارشاد؛ ضرر مالی لغو کنسرتها جبران شود

دادستانی کل ایران علت لغو کنسرت چهار روز پیش شهرام و حافظ ناظری را ایمن نبودن محل برگزاری دانسته. این کنسرت قرار بود در شهر قوچان در استان خراسان رضوی برگزار شود. همزمان پانصد نفر از فعالان عرصه موسیقی ایران در اعتراض به لغو کنسرت ها به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نامه نوشته اند. امضاکنندگان نامه خواسته اند بخشی از ضررهای مالی لغو کنسرت ها به هنرمندان پرداخت شود. در گفتگویی با حسین علیشاپور خواننده و پژوهشگر موسیقی و از او درباره جزییات این نامه پرسیدیم.

موضوعات مرتبط