بازگشت جودی دنچ به سینما؛ راز ملکه ویکتوریا با خدمتکار هندی اش فیلم شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازگشت جودی دنچ به سینما؛ راز ملکه ویکتوریا با خدمتکار هندی اش فیلم شد

۲۰ سال پس از بازی فوق العاده اش در نقش ملکه ویکتوریا در فیلم "خانم براون"، جودی دنچ، بار دیگر به دنیای سینما بازگشته تا این بار نقش ملکه را در سالهای آخر عمرش بر روی پرده سینما بیاورد. "ویکتویا و عبدل" داستان واقعی یک خدمتکار هندی است که برای اهدای هدیه ای به مناسبت ۵۰مین سالگرد سلطنت ملکه به انگلستان می آید و دوستی نزدیک و بحث برانگیزی که بین این دو بوجود میآید. ویل گومپرتز، سردبیر هنری بی بی سی با جودی دنچ در باره این فیلم و بازی او برای باردوم در نقش ویکتوریا صحبت کرده.

موضوعات مرتبط