آلبوم عکس‌: عید قربان

حال و هوای عید قربان در کشورهای مختلف متفاوت است. مسلمانان هرجای دنیا به شیوه خودشان این عید را جشن می‌گیرند

حق نشر عکس Getty Images
Image caption ایران
حق نشر عکس Mehr
Image caption خراسان جنوبی
حق نشر عکس Getty Images
Image caption نیجریه
حق نشر عکس Getty Images
Image caption لندن
حق نشر عکس Getty Images
Image caption آبیجان
حق نشر عکس Getty Images
Image caption فرانسه
حق نشر عکس Getty Images
Image caption آبیجان
حق نشر عکس Getty Images
Image caption لندن
حق نشر عکس Getty Images
Image caption غزه
حق نشر عکس Google
Image caption افغانستان
حق نشر عکس Getty Images
Image caption لیبی
حق نشر عکس Getty Images
Image caption مصر
حق نشر عکس Getty Images
Image caption اسراییل
حق نشر عکس Getty Images
Image caption آبیجان
حق نشر عکس Getty Images
Image caption یمن
حق نشر عکس Getty Images
Image caption سوریه
حق نشر عکس Getty Images
Image caption هند
حق نشر عکس Getty Images
Image caption هند
حق نشر عکس Getty Images
Image caption افغانستان
حق نشر عکس Getty Images
Image caption ترکیه