تئاتر بادبادک باز؛ افغانستانی متفاوت از خبرهای روز برابر چشمان بریتانیایی‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تئاتر بادبادک باز؛ افغانستانی متفاوت از خبرهای روز برابر چشمان بریتانیایی‌ها

داستان بادبادک باز نوشته خالد حسینی که سال‌هاست جهانی شده این روزها هزاران نفر را به تئاترهای بریتانیا می‌کشاند. مردم در خبرها هر روز نام افغانستان را می‌شنوند ولی در سالن تئاتر دو ساعت و نیم افغانستان را از نزدیک حس و زندگی می‌کنند. برای امیر و حسن شخصیت‌های اصلی داستان گریه می‌کنند و از وحشت فرار شبانه از کابل و بازگشت به کابل دوران طالبان نفس در سینه‌شان حبس می‌شود. ناجیه غلامی در لندن به تماشای این تئاتر رفت و با کارگران آن به گفتگو نشست.