کارگران هنرمند بریتانیایی که هم کارهایشان و هم خودشان فراموش شدند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کارگران هنرمند بریتانیایی که هم کارهایشان و هم خودشان فراموش شدند

حدود یک قرن پیش، گروهی از طبقه کارگر در بریتانیا، در شرق لندن - که منطقه‌ای صنعتی بود - گروهی هنری تشکیل دادند. در بینشان از هر صنفی بود. کسانی که شیشه پاک می‌کردند، یا مثلا سبدساز بودند. آنها زندگی روزمره‌شان را نقاشی می‌کردند. این گروه در ابتدا موفق بود، اما دهه‌هاست که جامعه بریتانیا بخش بزرگی از این آثار را ندیده. آنطور که نیک هایام گزارش می‌دهد حالا این آثار بار دیگر طرفدار پیدا کرده‌اند و به نمایش گذاشته شده‌اند.

موضوعات مرتبط