مد در دنیا چطور انتخاب و معرفی می‌شود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مد در دنیا چطور انتخاب و معرفی می‌شود؟

هفته مد پاریس امروز ۲۶ سپتامبر آغاز به کار کرد. اما در چنین مراسمی چه می‌گذرد؟ تصمیم‌گیرنده‌های مد در دنیا چه کسانی هستند؟ عاصفه برات در این ویدئوی کوتاه توضیح می‌دهد.