تماشاگران مشتاق سینمای هند

برای هفت دهه، سینماهای سیار سحر و جادوی فیلم را به مخاطبان سراسر هندوستان منتقل کرده‌اند. در این سینماهای سیار اغلب چادرهای بزرگ به عقب کامیون‌های بزرگ بسته می شود و فیلم‌ها با استفاده از پروژکتورهای دستی نشان داده می‌شوند. اما با پیشرفت تکنولوژی و اتصال گسترده، این سینماهای توریستی از بین رفته‌اند و مخاطبان فیلم‌ها را از دی وی دی و تلفن‌های همراه تماشا می‌کنند.

حق نشر عکس AMIT MADHESHIYA
حق نشر عکس AMIT MADHESHIYA
حق نشر عکس AMIT MADHESHIYA
حق نشر عکس AMIT MADHESHIYA
حق نشر عکس AMIT MADHESHIYA
حق نشر عکس AMIT MADHESHIYA
حق نشر عکس AMIT MADHESHIYA
حق نشر عکس AMIT MADHESHIYA
حق نشر عکس AMIT MADHESHIYA

موضوعات مرتبط