رژه ی عروسک های غول‌پیکر در ژنو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رژه عروسک های غول‌پیکر در ژنو

هزاران نفر در ژنو سوئیس از به استقبال دو عروسک غول پیکر رفتند. این عروسک‌ها را یک گروه نمایش خیابانیِ فرانسوی ساخته. اِرِن سفیر گزارش می‌دهد.