بیش از یک صد اثر از ژان میشل باسکیه در لندن به نمایش گذاشته شده است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیش از یک صد اثر از ژان میشل باسکیه در لندن به نمایش گذاشته شده است

بیش از یک صد اثر از نقاش معروف آمریکایی ژان میشل باسکیه در بزرگترین مجموعه آثار این نقاش در لندن به نمایش گذاشته شده است. کارهای این نقاش سیاه پوست آمریکایی که در ۲۸ سالگی درگذشت، چند سال است که بالاترین رقم‌ها را در حراج‌ها به‌ خود اختصاص داده است. همین چهارماه پیش یکی از اثرهای او در نیویورک به ۱۱۰ میلیون دلار به فروش رفت کسری ناجی که از این مجموعه دیده کرده گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط