آیا می‌دانید سلفی‌چینو چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سلفی‌چینو چیست؟ جوابش را از صاحب یک قهوه‌خانه در لندن بشنوید

قهوه خانه‌ها برای تشویق مردم به نوشیدن قهوه بیشتر، ابداعات زیادی می‌کنند. به ویژه اینجا در لندن که یک قهوه خانه از سلفی چینو پرده برداشته است.