لیلا عبدالهی، طراح ایرانی جواهر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لیلا عبدالهی، طراح ایرانی جواهر

کوتور، یکی از مراسم اهدای جوایز به بهترین طراحان جواهر در دنیاست. نام‌های مهمی در این مراسم هستند مثل بولگاری. یکی از برندگان پارسال لیلا عبدالهی بود. آناهیتا شمس با او صحبت کرده است.