پایان انحصار ۱۳۰ ساله یک خانواده بر بهترین ساکسوفون های دنیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان انحصار ۱۳۰ ساله یک خانواده بر بهترین ساکسوفون های دنیا

سختی رقابت با شرکتهای چینی حالا به دنیای ساکسوفونها هم رسیده و حالا به این دلیل شرکت فرانسوی آنری سالمر، سازنده ساکسوفون های مشهور سالمر، می خواهد بخش زیادی از سهامش را به یک شرکت خصوصی واگذار کند.

موضوعات مرتبط