بیست و چهارمین جایزه انجمن بازیگران فیلم لس‌آنجلس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیست و چهارمین جایزه انجمن بازیگران فیلم لس‌آنجلس

دو هفته بعد از مراسم گلدن گلوب، بیست و چهارمین جایزه انجمن بازیگران فیلم در لس‌آنجلس برگزار شد. رسوایی‌های اخیر هالیوود و سوء استفاده جنسی از زنان جایزه دیشب را هم تحت‌الشعاع قرار داده بود. برگردان گزارش پیتر بوئزرا ببینید.