جوایز گرمی؛ برونو مارس برنده بیشترین جوایز

حق نشر عکس Getty Images
Image caption برونو مارس هنگام دریافت سومین جایزه گرمی خود برای بهترین آلبوم
حق نشر عکس Getty Images
Image caption بونو و دی‌اج از گروه U2
حق نشر عکس Getty Images
Image caption کوآوُو، خواننده آمریکایی
حق نشر عکس Getty Images
Image caption کمدین‌ها: ترِوِر نُوا و دِیو چَپل
حق نشر عکس Getty Images
Image caption کمرون دادی، مارک ویستارک و جس کارسون از میدلند
حق نشر عکس Getty Images
Image caption از چپ به راست: ویک اوکانر، لرد، و سونیا یلیچ
حق نشر عکس Getty Images
Image caption از چپ: ایسکا و راشل پلاتن
حق نشر عکس Getty Images
Image caption از چپ: راشل پلاتن و کَلوین هریس
حق نشر عکس Getty Images
Image caption ترودی استایلر و استینگ
حق نشر عکس Getty Images
Image caption از چپ: شانینا شَیک و شِمار مور
حق نشر عکس Getty Images
Image caption سارا سیلورمن
حق نشر عکس Getty Images
Image caption ریتا اورا
حق نشر عکس Getty Images
Image caption پینک با دختر، مادر و شوهرش به مراسم آمده بود
حق نشر عکس Getty Images
Image caption کامیلا کابلو
حق نشر عکس Getty Images
Image caption سم اسمیت