نمایشگاهی در بریتانیا؛ از اعتقادات مردم از چهل هزار سال پیش تا امروز
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایشگاهی در بریتانیا؛ از اعتقادات مردم از چهل هزار سال پیش تا امروز

عبادت و پرستش یک خدا یا خدایان، از هزاران سال پیش بخشی از زندگی انسان بوده. در موزه بریتانیا نمایشگاهی برپاست از اشیایی که نشان دهنده اعتقادات مردم در جوامع مختلف از چهل هزار سال پیش تا امروز است. آناهیتا شمس از این نمایشگاه گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط