لغو ده تور آخر لیدی گاگا در اروپا به دلیل درد شدید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لغو ده تور آخر لیدی گاگا در اروپا به دلیل درد شدید

لیدی گاگا ده تور آخرش در اروپا را به دلیل درد شدید لغو کرده است. این ستاره جهانی موسیقی پاپ، به «فیبرو مایالژیا» مبتلاست؛ مشکلی که در همه بدن، ایجاد درد می‌کند. گزارش «ریچارد فارست» را ببینید، با یادآوری این نکته که در این گزارش نور شدید فلاش دوربین دیده می‌شود.