جویندگان شادی بخش دو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جویندگان شادی بخش دو

ترانه‌های مردمی در ایرانِ دوران مشروطه، متاثر از رویدادهای سیاسی داخلی بودند و مبتنی بر موسیقی دستگاهی. اما همزمان با دگرگونی‌های دهه شصت میلادی در جهان، به ویژه در موسیقی پاپ، نگاه‌های داخلی به این رویدادها خیره ‌شد.

گروه‌های راک و پاپ به سبک غربی در ایران شکل می‌گرفتند و تک صدایی در موسیقی ایران رو به افول رفت.

در دومین گزارش از مجموعه جویندگان شادی، فرج بال‌افکن تحولات دهه چهل خورشیدی موسیقی پاپ ایران را بررسی کرده.

موضوعات مرتبط