جویندگان شادی بخش سه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جویندگان شادی بخش سه

راه‌اندازی باشگاه‌های شبانه در اواسط دهه چهل خورشیدی، به شکل قابل ملاحظه‌ای به بسط و گسترش موسیقی پاپ ایران کمک کرد. گردشگران خارجی و کارکنان سفارتخانه‌ها به این باشگاه‌ها رفت و آمد می‌کردند و همین نیاز به اجرای موسیقی غربی را بیشتر می‌کرد.

همزمان ترانه‌های مردمی با مضامین اجتماعی و عاشقانه، ذائقه شنیداری مردم را تغییر داده بود. در این دوران بود که ملودی، شعر و تنظیم موسیقی پاپ متحول شد؛ تحولی که به گذشته سنتی خود کمتر شباهتی داشت.

فرج بال افکن در سومین گزارش از مجموعه هفت قسمتی جویندگان شادی، ما را با خود به آن دوران می‌برد.

موضوعات مرتبط