جویندگان شادی بخش چهار
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جویندگان شادی بخش چهار

شعر و موسیقی در اوایل دهه پنجاه خورشیدی به حدی رشد کرده بود که از آن به عنوان عصر طلایی موسیقی پاپ ایران یاد می‌کنند. آهنگسازان، نوازندگان و شاعران جوان از دانشسراهای موسیقی فارغ‌التحصیل شده بودند و انقلابی در ترانه‌های نوین ایجاد کردند. در این ایام بود که آهنگسازی وارد تحول عمیقی شد و ترانه‌ها از فرم تک صدایی به چند صدایی تبدیل شد. گزارش چهارم فرج بال‌افکن از روند تاریخی موسیقی پاپ ایران که در یک مجموعه هفت قسمتی با عنوان جویندگان شادی تهیه شده، امروز به همین موضوع اختصاص دارد.