جویندگان شادی بخش ششم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جویندگان شادی بخش ششم

ترانه هایی با مضامین سیاسی از ویژگی های دهه پنجاه ایران بود؛ دهه ای که با دگرگونی اجتماعی و سیاسی به پایان رسید. در این سالها ترانه هایی به سبک پاپ، به سرعت در میان مردم زمزمه می شد و در بعضی از مناسبت‌های تاریخی مثل هفدهم شهریور ۵۷ که به جمعه سیاه معروف شد بازخوانی شد.

فرج بال افکن تهیه کننده مجموعه هفت قسمتی جویندگان شادی در ششمین گزارشش بعضی از آثار مهم این دوره را مرور کرده‌است.

موضوعات مرتبط