رسوایی جنسی نوبل ادبیات امسال را لغو کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رسوایی جنسی نوبل ادبیات امسال را لغو کرد

کمیته نوبل با بزرگترین بحران در تاریخ ۱۰۷ ساله‌اش روبرو شده. اتهامات آزار جنسی و نحوه رسیدگی به آن دامن جایزه نوبل ادبیات را هم گرفت وقتی شش عضو کمیته انتخاب برنده نوبل استعفا کردند. آکادمی سوئدی نوبل می‌گوید اعطای جایزه ادبیات امسال عقب می‌افتد و همزمان با جایزه سال آینده، اهدا خواهد شد. مدی سوج از استکهلم گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط