گزارشی که زندگی نوازنده جوان را عوض کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارشی که زندگی نوازنده جوان را عوض کرد

کیانوش شهنازی، جوان نوازنده‌ای است که از سنین نوجوانی در خیابان‌ها و محله‌های تهران ویولن می‌نوازد . کیفیت نواختن سازش آن هم با ساز دشواری مانند ویولن باعث شهرت وی در فضای مجازی شده است .

شهرتی که البته باعث نشده که تغییر خاصی در زندگی او اتفاق بیفتد و این روزها نیز مانند گذشته کماکان از نوازندگی در کوچه‌ها امرار معاش می‌کند .

بامداد اسماعیلی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط