جنگ و فقر نوای مشترک آلبوم موسیقی خاورمیانه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنگ و فقر نوای مشترک آلبوم موسیقی خاورمیانه

جنگ و فقر در خاورمیانه دغدغه خیلی از ساکنان آن منطقه است. حالا یک آلبوم موسیقی این موضوع را با نواهای گوناگون از کشورهای مختلف در خاورمیانه بیان می کند. ایده این پروژه در ایران و توسط مهدی رجبیان شکل گرفت. بامداد اسماعیلی در گزارشش نگاهی کرده به این آلبوم. این گزارش را ببینید.