مرور هفتگی کتاب با مسعود بهنود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرور هفتگی کتاب با مسعود بهنود

مسعود بهنود روزنامه‌نگار مقیم لندن هر هفته در روزهای سه‌شنبه دو کتاب را که اخیراً به بازار وارد یا تجدید چاپ شده‌اند‌ مرور می‌کند.

در هر برنامه نویسندگان کتاب‌ها نیز یا بخش‌هایی از کتابشان را برای شنوندگان می‌خوانند یا درباره آن توضیح می‌دهند.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

این هفته مسعود بهنود نگاهی انداخته به دو کتاب "هرس" از نسیم مرعشی و "هنر در گذر زمان" نوشته هلن گاردنر و ترجمه محمد‌تقی فرامرزی.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.