آشنایی با هنرمند کره‌ای که از بدنش یک تابلو نقاشی ساخته است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آشنایی با هنرمند کره‌ای که از بدنش یک تابلو نقاشی ساخته است

چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید! یک هنرمند اهل کره جنوبی با این نگاه، از بدنش یک تابلوی نقاشی ساخته است. ماجرا را از زبان خودش بشنویم

موضوعات مرتبط