اولین رپر ناشنوای کینا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین رپر ناشنوای کنیا

بسیاری موسیقی را یک زبان بین المللی می دانند. در کنیا رپری هست که توجه زیادی را به خود جلب کرده است. داگلاس مونیندو اولین رپر کر و لال این کشور است. او نمی تواند بخواند اما موسیقی اش را از طریق زبان اشاره به دیگران منتقل می کند. این هفته، هفته جهانی ناشنوایان نامگذاری شده و حسن لالی خبرنگار بی بی سی با داگلاس مونیندو درباره موسیقی اش گفتگو کرده است.

موضوعات مرتبط