بزرگترین ماشین درام جهان در برلین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بزرگترین ماشین درام جهان در برلین

ماشین درام نوعی ساز الکترونیک است که برای تولید صدای ساز درام و سازهای کوبه‌ای دیگر طراحی شده است. این ساز در سبک‌های مختلف موسیقی هم کاربرد دارد. ماشین درام به همراه سینتی سایزر موسیقی الکترونیک را می سازد. حالا گروهی از مهندسان در آلمان بزرگترین ماشین درام جهان را ساخته اند. آنها تقریبا به همه اجازه امتحانش را هم می دهند.

تیم آلمن گزارش می دهد

موضوعات مرتبط