نیمی از نقاشی" بنکسی" در مقابل چشم حاضران رشته رشته شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیمی از نقاشی" بنکسی" در مقابل چشم حاضران رشته رشته شد

تصور کنید که بیش از یک میلیون دلار برای یک نقاشی پول بدهید و چند ثانیه بعد ببینید که نابود شده است. اتفاقی که دیروز در حراجی ساثبی لندن همه را متعجب کرد. جزئیات بیشتر در مورد حادثه نابود شدن نقاشی "دختر و بادکنک" بنکسی، نقاش خیابانی مشهور بریتانیایی را در گزارش دانکن کندی ببینید.

موضوعات مرتبط