چالش‌های 'مدل بودن' برای مردان چچنی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چالش‌های 'مدل بودن' برای مردان چچنی

مدل بودن در خیلی از کشورهای جهان شغلی هیجان انگیز و پرطرفدار است. اما جامعه به شدت مذهبی چچن، کار در این حرفه را، برای مردان، زشت می داند. با این حال، چهار برادر چچنی، نه تنها وارد این کار شده اند بلکه پله های ترقی را به سرعت بالا رفته و به جمع بهترین مدل های جهان پیوسته اند. دو برادر بزرگتر، جبرئیل و اسلام، با بی بی سی گفتگو کرده اند

موضوعات مرتبط