باله رقصی  برای همه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

باله رقصی برای همه

خیلی‌ها فکر می کنند باله، رقصی است مخصوص طبقه ای خاص؛ هنری که در بین هنرها، کمترین گرایش به تنوع دارد. اما دو بالرین غیربومی در بریتانیا، تصمیم گرفته اند این نگاه کلیشه ای به باله را عوض کنند. این دو به تازگی به عنوان بالرین‌های اصلی در باله سلطنتی بریتانیا انتخاب شده اند. لیزو زیمبا گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط