زندگی‌نامه جدید تینا ترنر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زندگی‌نامه جدید تینا ترنر

۱۱ جایزه گرمی برده و صدها میلیون نسخه از آلبوم هایش فروش رفته‌است. در سن ۷۹ سالگی هنوز منصفانه است که تینا ترنر را ملکه راک اند رول بنامیم. به رغم موفقیت هایش، زندگی تینا ترنر پر از درد و رنج و دست انداز بوده‌است. او با بیماری های خطرناک روبرو بوده، دست به خودکشی زده و ازدواجی سخت داشته‌است. داستان هایی که او حالا در زندگینامه خودش به آنها اشاره کرده‌است. ویل گمپرتس خبرنگار هنری بی بی سی برای گفتگو با او به زوریخ رفته‌است.

موضوعات مرتبط