رقص ناشنوایان با زبان اشاره
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رقص ناشنوایان با زبان اشاره

در بریتانیا، گروه رقصنده های هاوس آو کریپ که یک گروه ناشنوا است تلاش دارد برداشتها از افراد معلول و ناشنوا را تغییر دهد. اعضای این گروه رقصِ وُگ ، در اقدامی خلاقانه ریتمها را با زبان اشاره مورد استفاده در بریتانیا تطبیق داده اند. این گروه در فستیوال ۲۰۱۸ لندن که ویژه هنرهای نمایشی معلولان است، حضور دارد. رقص وُگ مجموعه ای از حرکات است که آغاز آن به دهه ۸۰ میلادی بر می‌گردد.

گزارش درباره گروه رقصنده های هاوس آو کریپ که در بخش دیجیتال بی بی سی تهیه شده است.