شما؛ بازگشت "شدیدتر" تحریم‌های یک ‌جانبه آمریکا علیه ایران#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ بازگشت "شدیدتر" تحریم‌های یک ‌جانبه آمریکا علیه ایران

نیمه شب امشب ۱۳ آبان دور دوم تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران اجرایی می‌شود. آمریکا می‌گوید این تحریم‌ها با فشار حداکثری اجرا خواهد شد.

موضوعات مرتبط