جشنواره اسب طلایی؛ اسکار چینی زبان‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشنواره اسب طلایی؛ اسکار چینی زبان‌ها

تایوان میزبان پنجاه و پنجمین جشنواره فیلم موسوم به اسب طلایی بود. بهترین سینماگران دنیای چینی‌زبان در این مراسم شرکت می کنند. ولی مراسم امسال زیر سایه تنش سیاسی بین چین و تایون شکل دیگری گرفت.

سیندی سیوئی از تایپه گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط