!سایه قهرمانان داستان زال و رودابه، بر سر چین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سایه قهرمانان داستان زال و رودابه، بر سر چین!

نمایش پرهای آتش، از دو سال پیش در کشورهای آمریکا و کانادا به روی پرده رفته است. نمایش سایه ای، از داستان زال و رودابه، که این هفته در پکن اجرا شد. نگاهی متفاوت به یکی از داستان های جذاب شاهنامه که در آن از هنرهای اسلامی و موسیقی محلی ایرانی استفاده شده است.

کاوه مشکات گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط