عشق به موسیقی از خیابانهای تهران تا کالیفرنیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عشق به موسیقی از خیابان‌های تهران تا کالیفرنیا

از کودکی یادگیری پیانو را شروع کرد. عشق نرگس جاجرمی به موسیقی، او را در کنار کارهای دیگرش، به نواختن در خیابان هم علاقمند کرد. داستانش را از زبان خودش بشنوید.

فرن تقی زاده گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط