خوشنویسی در کویت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خوشنویسی در کویت

در کویت، حدود ۴۵ هزار ایرانی تبار کار و زندگی می‌کنند. مهاجرت آنها یک قرن پیش آغاز شد. بعضی از آنها در کویت ماندند، شهروند این کشور شدند و خانواده‌های بزرگی تشکیل دادند. مانند بهبهانیها، بوشهریها و دشتیها که نقش بزرگی را در چرخه اقتصاد کویت ایفا کرده‌اند. خبرنگارمان سهراب ضیا در دیدارش از این سرزمین پای صحبت یک خوشنویس ایرانی نشسته که ۲۲ سال پیش از ایران به کویت آمده است.

موضوعات مرتبط