عروسک‌های رنگ وارنگ نشانگر تنوع قومی در آفریقای جنوبی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عروسک‌های رنگ وارنگ نشانگر تنوع قومی در آفریقای جنوبی

در آفریقای جنوبی یک تولید کننده عروسک، تصمیم گرفته عروسکهایی بسازد که نشان دهنده همه قوم ها و نژادهای ساکن این کشور باشند. در این مجموعه عروسکهایی به نارسایی های پوستی هم مبتلا هستند تا به بچه های اعتماد به نفس بدهند. یکی از مبتکران ساخت این عروسکها انگیزه ها و اهدافش را از این کار توضیح داده است.