عکس‌های کمتر دیده شده از افغانستان دهه ۶۰

شصت سال پیش سه پژوهشگر و زبان‌شناس با جمعی از دوستان خود برای ساخت اطلس زبان‌های افغانستان به سراسر افغانستان سفر کردند. پروژه تکمیل شد، اما هیچگاهی منتشر نشد. دانشگاه برن سوئیس در تمام این سال‌ها اطلاعات و مواد خام پروژه را با دقت حفظ و نگهداری کرد. کاوون خموش به این اطلاعات که حاوی عکس و صدا و نقشه و نقاشی است دسترسی ویژه داشته و با لی گلپک، عکاس و نقاش پروژه اطلس زبان‌های افغانستان دیدار کرده که برخی از این عکس‌ها را گرفته است.

گنجینه افغانستان
Image caption لی و دوستانش در افغانستان دهه ۶۰ میلادی
گنجینه افغانستان
Image caption یافته‌های پژوهشگران و زبان شناسان حکایت از جزئیات زندگی عادی مردم دارد؛ مثل این زن که مشغول پختن نان در تنور است
گنجینه افغانستان
Image caption سفر شان به افغانستان در شرایطی انجام شد که هنوز خیلی از گنجینه‌های فرهنگی افغانستان زنده بود. مثل این مجسمه عظیم بودا در بامیان که به دست طالبان ویران شد
بامیان
Image caption لی در مغاره‌های بامیان
گنجینه افغانستان
Image caption لی گلپک برای نقاشی‌هایش ابتدا عکس می‌گرفت و کاراکترها را از روی آن نقاشی می‌کرد. کتاب مصوری هم در این مورد چاپ کرده است.
گنجینه افغانستان
Image caption مردی مشغول کار در کابل قدیم
بامیان
Image caption منار جام در غور که در خطر فروریزی و در آستانه حذف از فهرست میراث‌های فرهنگی جهان قرار دارد
بامیان
Image caption جورج ردارد با لی و تعدادی دو زبان شناس اهل سوئیس و نروژ و چهار دانشجوی افغان پروژه اطلس را چهار سال دنبال کردند
بامیان
Image caption خودروهای روسی از معدود وسایل حمل و نقل آن زمان بود، لی می‌گوید یکی از دشواری‌های کار سفرهای طولانی با چنین وسایلی بود
گنجینه افغانستان

عکس‌ها را دانشگاه برن در اختیار بی‌بی‌سی قرار داده است.