مهدی یراحی فعلا اجازه ندارد بخواند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهدی یراحی فعلا اجازه ندارد بخواند

مهدی یراحی خواننده خوزستانی، آهنگی خوانده در مذمت جنگ که واکنش های زیادی در پی داشته است. مقامات می‌گویند محتوای کلیپ این ویدئو، خلاف آن چیزی است که اجازه انتشارگرفته بوده و برای همین صحبت از این است که این هنرمند فعلا اجازه کار ندارد. هرچند وزارت فرهنگ و ارشاد ایران گفته مسئولان هنوز تصمیمی نگرفته‌اند.

مهرزاد کهن روز گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط