جاز رهاورد جنگ جهانی اول به اروپایی‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جاز؛ رهاورد جنگ جهانی اول به اروپایی‌ها

جنگ جهانی اول، علاوه بر ویرانی و مرگ، تغییرات اجتماعی و فرهنگی بزرگی هم به دنبال داشت. یکی از آنها، ورود موسیقی جاز به اروپا بود. اتفاقی که مدیون هنگ نوازندگان سیاه پوست آمریکایی، مشهور به هل فایترز بود. حالا پس از صد سال یک نوازنده آمریکایی، به دنبال آن است که خاطره آن سربازان و رهبرشان را زنده کند.

جین او برین گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط