موزه اینستاگرام؛ بهشت عاشقان سلفی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موزه اینستاگرام؛ بهشت عاشقان سلفی

بیش از یک میلیارد نفر در جهان، هر ماه از شبکه اجتماعی اینستاگرام استفاده می کنند. بیشتر از خودشان، غذایشان یا مناظر زیبا عکس می گیرند و به اشتراک می گذارند. روزانه نزدیک به صد میلیون عکس و ویدئو در اینستاگرام منتشر می شود. اخیرا درشهر کلن آلمان مکانی راه افتاده که به موزه اینستاگرام معروف شده است. آنجا اتاقهای مختلفی درست شده تا سلفی بازها و کسانی که عاشق عکاسی هستند به آرزویشان برسند.

بامداد اسماعیلی گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط