حمید سعیدی به همراه گروه 'افیون‌ ماه' برنده جایزه گر‌می شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمید سعیدی به همراه گروه افیون‌ماه برنده جایزه گر‌می شد

در شصت و یکمین دوره جوایز گرمی، نخستین آلبوم گروه 'اپیوم‌مون ' یا افیون ماه برنده جایزه بهترین آلبوم در بخش نیو ایج شده است. اعضای گروه می گویند موسیقی این آلبوم ترجمه اشعار حافظ و مولانا به زبان موسیقی محض است. پیش از اعلام نتایج شادی الهی گفتگویی داشت با حمید سعیدی، یکی از بنیانگذاران و تنها عضو ایرانی این گروه.