گروه موسیقی ژاپنی در تاجیکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گروه موسیقی ژاپنی در تاجیکستان

در روزهای جشن نوروز، یک گروه موسیقی از ژاپن به دوشنبه پایتخت تاجیکستان رفته است. گروه دانشا، در سال‌های گذشته، در کشورهای دیگر، از جمله آمریکا، آلمان، روسیه و قزاقستان هم هنرنمایی کرده بود. گزارش سهراب ضیا را ببینید.