سپهر آرزو' ؛ کتاب آرزوهای شاعری درباره شعرای سمرقندی'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'سپهر آرزو' ؛ کتاب آرزوهای شاعری درباره شعرای سمرقندی

در تاجیکستان به تازگی کتابی چاپ شده که زندگینامه و نمونه‌هایی از آثار نزدیک به ۱۸۰ شاعر و نویسنده سمرقندی را در بر می‌گیرد. نویسنده این کتاب حیات نعمت، شاعر و محقق شناخته شده اهل سمرقند است. کتاب "سپهر آرزو" حاصل کار بیش از ۳۰ سال اوست و شرح حال و آثار نویسندگان و شاعران پارسیگوی سده بیست و نزدیک بیست سال اخیر سمرقند را معرفی می‌کند.

سهراب ضیا به دیدن حیات نعمت سمرقندی رفته که برای چاپ کتابش در پایتخت تاجیکستان به سر می‌برد.