ترامپ در لندن به روایت تصویر

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که برای یک دیدار رسمی سه روزه وارد بریتانیا شده است در کاخ باکینگهام با الیزابت دوم، ملکه بریتانیا دیدار کرد. آقای ترامپ و همسرش ملانیا،‌ مورد استقبال پرنس چارلز، ولیعهد بریتانیا و کامیلا، همسرش قرار گرفتند.

مراسم استقبال رسمی و پس از آن ناهار خصوصی از برنامه تدارک دیده شده برای رئیس جمهور آمریکا در کاخ باکینگهام بوده است.

ایر فورس وان، هواپیمای ویژه رئیس جمهور آمریکا، امروز (دوشنبه ۱۳ خرداد/۳ ژوئن) در ساعت ۹ صبح به وقت محلی در فرودگاه استنستد در شمال لندن به زمین نشست.

دونالد ترامپ دوازدهمین رئیس جمهوری آمریکا است که سفر رسمی به بریتانیا داشته است.

ترامپ در لندن حق نشر عکس Getty Images
ترامپ در لندن حق نشر عکس Getty Images
ترامپ در لندن حق نشر عکس Getty Images
ترامپ در لندن حق نشر عکس Getty Images
ترامپ در لندن حق نشر عکس Getty Images
ترامپ در لندن حق نشر عکس Getty Images
ترامپ در لندن حق نشر عکس Getty Images
ترامپ در لندن حق نشر عکس Getty Images
ترامپ در لندن حق نشر عکس Getty Images
ترامپ در لندن حق نشر عکس Getty Images
ترامپ در لندن حق نشر عکس Getty Images

All photographs belong to the copyright holders as marked.